Կապ մեզ հետ

worldhistory2«Համաշխարհային պատմության հայկական ասոցիացիա»
հասարակական կազմակերպություն

Կազմակերպության կրճատ անվանումն է` «ՀՊՀԱ» ՀԿ:

Հասցե՝  ՀՀ, Երևան, Ծարավ-Աղբյուրի 55/5, բն. 85,

                               Հեռ.` (+374 41) 30 50 56
                                            (+374 55) 84 02 15

                                էլ. փոստ` armworldhistory@gmail.com