Պատմության հարցեր 4. Անկախության հռչակագիր – 240_Տարեգիրքը հասանելի է առցանց։

Սիրով Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Պատմության հարցեր տարեգրքի 4-րդ հատորը։ Տարեգիրքը նվիրված է ամերիկյան պատմության առանցքային իրադար­ձություններից մեկին՝ Անկախության հռչակագրին։ Կազմված արևմտյան մտքի լավագույն նվաճումների հիմամբ՝ Արիստոտելից մինչև Ջոն Լոկ, փաստաթուղ­թը ազդարարում էր մարդու բնական...