ՀՊՀԱ-ն նախաձեռնել է թարգմանել Ռենս Բոդի «Հումանիտար մտքի մի նոր պատմություն. սկզբունքների և հարացույցերի փնտրտուքը՝ անտիկ ժամանակներից մինչև մեր օրերը» աշխատությունը

Գալուստ Գյուլպենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ Համաշխարհային պատմության հայկական ասոցիացիան նախաձեռնել է թարգմանել հումանիտար մտքի պատմության խոշորագույն մասնագետներից մեկի՝ Ռենս Բոդի «Հումանիտար մտքի մի նոր պատմություն. սկզբունքների և հարացույցերի  փնտրտուքը՝ անտիկ ժամանակներից մինչև մեր օրերը» աշխատությունը:...