Monthly Archive: June 2014

28.06.2014 0

«ԱՆՀԱՏԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀՈԼՎՈՒՅԹՈՒՄ» խորագրով միջբուհական գիտաժողով

2014 թ. հունիսի 28-ին Համաշխարհային պատմության հայկական ասոցիացիայի և ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի կողմից կազմակերպվեց «ԱՆՀԱՏԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀՈԼՎՈՒՅԹՈՒՄ» խորագրով միջբուհական գիտաժողովը, որի ընթացքում զեկուցումներով հանդես եկան 27 մասնակիցներ՝ երիտասարդ հետազոտողներ, ասպիրանտներ, մագիստրատուրայի և բուհերի բարձր...

mEVQzgyDIHs7EbcODfJr1RPTbb 0

Ալբերտ Ա. Ստեփանյան

A. Stepanyan , L. Minasyan, Great Armenia and Euphrates Frontier in 60-s A.D. (Conflict, ideas, settlement), Journal of Armenian Studies, International Review of Armenian Studies, №1 (1), NAS RA, 2013, Yerevan, pp. 14-33. Click here to read...