Monthly Archive: June 2013

Գասպարյան Արա, Ֆրանսիան Նապոլեոն Բոնապարտի կառավարման տարիներին (1799-
1814), ԵՊՀ. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2013, 48 էջ: 0

Լույս է տեսել պ.գ.թ., դոցենտ Արա Գասպարյանի «ՖՐԱՆՍԻԱՆ ՆԱՊՈԼԵՈՆ ԲՈՆԱՊԱՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1799-1814). կառավարման համակարգի արդիականացման մոդելը» թեմայով դասախոսությունների նյութերը

Դասախոսության մեջ ներկայացվում են Նապոլեոն Բոնապարտի կողմից Ֆրանսիայի ներքին իրողությունների համակարգային վերափոխման և պետական կարգի արդիականացման ուղիները: Մասնավորապես քննարկվում են Ֆրանսիայի կառավարման նոր համակարգը, վարչական աստիճանակարգային (հիերարխիկ) տարաբաժանումները, իրավական վերափոխումները, հանրային հարկադրանքի և համաձայնության...

4f137ac5408d9e7e64ff3b9450c4cde9 0

Աննա Սարգսյանի «Երրորդ հազարամյակ» հաղորդման շրջանակում զրույց պատմ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Ալբերտ Ստեփանյանի և պատմ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Համլետ Պետրոսյանի հետ «ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» թեմայով:

Անցյալի ներկայությունը կոչվում է հիշողություն: Հիշողությունը իմաստաբանական, իմաստային ճիգ է՝ հաղթահարելու ժամանակը: Այն, ինչը եղել է մի ինչ-որ ժամանակի ու տարածության մեջ՝ բերել ներկա:        Կիկերոն – Մենք այն ենք, ինչ հիշում...