2013 թ. մայիսի 4-ին «Բյուրոկրատ» գրատանը տեղի ունեցավ Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության կերպափոխությունները Մեծ Հայքում. Արտաշիսյան դարաշրջան /գիրք Ա/» գրքի շնորհանդեսը

ՀՊՀԱ նախագահ, ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյանի ելույթը իր հեղինակած գրքի շնորհանդեսի ժամանակ. ՀՊՀԱ փոխնախագահ պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լիլթ Մինասյանի ելույթը  պրոֆեսոր Ստեփանյանի հեղինակած գրքի շնորհանդեսի ժամանակ. Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ...