Monthly Archive: April 2013

ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյանի խմբագրությամբ լույս է տեսել "Պատմության հարցեր 2" ("Զանգակ-97" հրատարակչություն) տարեգիրքը: 0

ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑ

Ժողովածուն ամփոփում է ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի եւ նրան մերձ կանգնած մի խումբ արհեստավարժների (պրոֆեսիոնալներ) հետազոտությունները: Վերլուծությունների եւ նպատակի բնույթով ժողովածուն կարեւոր խոսք է արդի հայ պատմագիտության բնագավառում. ոչ միայն հանդեսի բովանդակության եւ հայ...

HOV_3444 0

«Պատմության հարցեր 2» տարեգրքի շնորհանդեսը

2013 թ. ապրիլի 16-ին Զանգակ գրատանը տեղի ունեցավ Համաշխարհային պատմության հայկական ասոցացիայի նախագահ, ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյանի խմբագրությամբ լույս տեսած «Պատմության հարցեր 2» («Զանգակ» հրատարակչություն) տարեգրքի շնորհանդեսը: Ժողովածուն ամփոփում է...