Monthly Archive: March 2013

сканирование0007 0

Լույս է տեսել պ.գ.թ., դոցենտ Լիլիթ Մինասյանի հեղինակած «Իրադրությունը Հռոմում Ք.ա. II դարում և Գրակքուսների բարենորոգումները» թեմայով դասախոսության նյութերը

Դասախոսության նյութերը ներկայացնում են համաշխարհային տերության վերածման հետևանքով՝ Ք.ա. II դարում Հին Հռոմի համակեցական կյանքի հիմնարար բաղադրիչների խեղումը, կերպափոխությունը և արդյունքում ծավալված հանրապետական կարգի ճգնաժամը: Քննության են ենթարկվում ճգնաժամի հաղթահարման, «Հանրապետության բժշկման» հարացույցների մշակումը, կիրակումը,...

532954_601634329866369_856541149_n 0

Պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյանի խմբագրությամբ լույս է տեսել «ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 2» տարեգիրքը:

Տարեգիրքն ամփոփում է 17 արհեստավարժների հոդվածներ՝ նվիրված համաշխարհային և հայոց պատմության հիմնախնդիրներին: Դրանք դիտարկված են սահմանային տիրույթներում, որտեղ պատմությունը հանդիպում է քաղաքագիտությանն ու ընկերաբանությանը, իմաստասիրությանն ու գաղափարաբանությանը, նշանագիտությանն ու բանասիրությանը, մշակութաբանությանն ու միջազգային իրավունքին, աշխարհագրությանն...